Bio-affald i Københavns Kommune

Vores driftspersonale får lige nu mange spørgsmål om bio-affald. Men de fleste spørgsmål skal rettes til Københavns Kommune, som er ansvarlig for ordningen.

Sådan ser beholderen til bioaffald ud.

I løbet af august-oktober ruller Københavns kommune nye affaldsbeholdere ud i hele byen. De er til bio-affald. Der bliver sat affaldsbeholdere op der, hvor der også er anden affaldssortering.

Hver enkelt bolig får en lille grøn spand leveret ved entredøren og 100 nedbrydelige poser, som bio-affaldet skal i. I spanden er der også en folder, som forklarer, hvad man må smide i bioaffald. I løbet af september bliver det ifølge kommunens facebook-side afklaret, hvordan beboerne får flere poser, når de gamle er brugt op.

Du har fået informationer i e-boks og din postkasse
Københavns Kommune har i forsommeren husstandsomdelt en lyserød informationsfolder om affaldssortering og bio-affald, og alle voksne københavnere har fået et brev i e-boks om ordningen.

fsb skal sikre plads til de forskellige affaldsbeholdere, men vi er ikke ansvarlige for håndteringen af affaldet eller måden ordningen bliver rullet ud. Derfor skal vi bede dig kontakte Københavns Kommune, hvis du som beboer har flere spørgsmål.

Du kan læse mere om affald og finde kontaktoplysninger på www.kk.dk/affald

Hvad skal i bioaffald

10. august 2017 | Af Marianne Bjerborg, mab@fsb.dk