Hvis du svarer ja

Hvis du svarer ja til et tilbud om bolig, får du senest 5 dage efter svarfristen at vide, om du får boligen.

Herefter skal du inden 5 hverdage indsende eventuel dokumentation samt kopier af sygesikringsbeviser for alle, der skal bo i boligen. Dokumentation kan for eksempel være for, at du er i arbejde, hvis du har fået tilbudt boligen, fordi du er skrevet op med det fleksible kriterie 'I arbejde'.  

Har du fået din bolig via den interne venteliste, får du også tilsendt en blanket, som du skal udfylde og sende til fsb for at sige din gamle bolig op.

Når fsb har modtaget din dokumentation, får du tilsendt en lejekontrakt, som du skal underskrive og sende tilbage. 

Når fsb har modtaget den underskrevne lejekontrakt, og du har betalt indskud og husleje for den første måned, sender fsb en kopi af lejekontrakten til dig.


Nøglerne kan du hente på ejendomskontoret 
Du skal kontakte ejendomskontoret og aftale et tidspunkt for, hvornår du kan komme og hente nøglerne. På ejendomskontoret skal du vise kopien af lejekontrakten og billedlegitimation for at få nøglerne udleveret.

 

Vær opmærksom på, at din opskrivning slettes
Når du får en bolig, så lukkes din opskrivning. Hvis du ønsker en ny bolig en gang i fremtiden, så skriv dig på venteliste igen, når du er flyttet ind. Som lejer i fsb kan du komme på intern venteliste.