Mød op på afdelingsmødet

Alle boligafdelinger skal ifølge loven holde et årligt afdelingsmøde, hvor der skal stemmes om det kommende års budget for boligafdelingen. Derudover kan afdelingen vælge at holde endnu et afdelingsmøde, hvor regnskabet sættes til afstemning.

På afdelingsmødet beslutter du og de øvrige beboere også vilkårene for at bo i jeres boligafdeling. Det kan fx dreje sig om:

  • Renoveringer
  • Muligheden for at få fx nye køkkener eller badeværelser med kollektiv råderet
  • Vedligeholdelsesordning
  • Husorden
  • Aktiviteter for beboerne

På afdelingsmødet skal I også stemme om de forslag, der bliver stillet af enten afdelingsbestyrelsen eller andre beboere og beslutte, hvem der skal være med i afdelingsbestyrelsen.


Alle myndige beboere i boligafdelingen har adgang til afdelingsmødet, og hver husstand har 2 stemmer, uanset hvor mange personer der bor i husstanden.
 

Stil et forslag
Du kan selv stille et forslag på afdelingsmødet. Når du bliver indkaldt til mødet, kan du se, hvor du skal aflevere dit forslag. Du skal stille forslaget senest 2 uger inden afdelingsmødet. Forslag kan handle om alt lige fra en sommerfest til en renovering af taget.

Skabelon til forslag på afdelingsmødet (åbner i word)


På afdelingsmødet kan beboerne stille skriftlige ændringsforslag til de stillede forslag. 


Forslag om at holde hund og/eller kat
Mange beboere henvender sig til fsb’s administration med spørgsmål om, hvordan man stiller forslag til afdelingsmødet om, at det skal være tilladt at holde hund eller kat i en boligafdeling. fsb har derfor lavet en skabelon for, hvordan et forslag om hund og/eller kat kan se ud og en vejledning til at udfylde skabelonen. Det er en fordel at læse vejledningen, inden du stiller et forslag om hund og/eller kat. 

Vejledning: Sådan kan du stille et forslag om hund og/eller kat (åbner i pdf)  

Skabelon til forslag om at holde hund og/eller kat (åbner i word)

 

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv